Privacy

1. Vertrouwensrelatie

Peugeot Belux wil meer doen dan de privacywetgeving naleven en een heuse vertrouwensrelatie met jou onderhouden.

 

2. Verantwoordelijke voor de verwerking

De toegang tot de Website is mogelijk zonder gegevens uit de persoonlijke levenssfeer te moeten aanleveren.

Binnen het kader van de diensten (hierna 'de Diensten' genoemd) aangeboden op de website (hierna 'de Website' genoemd) kan aan de gebruiker (hierna 'de Gebruiker' of 'Je/Jij') evenwel gevraagd worden bepaalde persoonlijke gegevens mee te delen. In dit geval is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens:

NV PEUGEOT BELGIË – LUXEMBURG (hierna 'Peugeot Belux' genoemd)
Afdeling Reclame & CRM - Privacy
Avenue de Finlande 4-8
1420 Braine-l’Alleud

Elke vraag of elk verzoek over de verwerking van deze gegevens kan per post gericht worden aan bovenstaand adres.

 

3. Verzamelde gegevens

Door het formulier op de Website in te vullen en een beroep te doen op de Diensten, staat de Gebruiker Peugeot Belux toe om de identificatiegegevens die hij meedeelt, zoals naam & voornaam, aanspreektitel en e-mailadres, te registreren en op te slaan voor de doeleinden zoals vermeld in punt.

 

4. Doeleinden van de verwerking

We gebruiken je persoonsgegevens met name voor volgende doeleinden:

 • administratief beheer van de Website, informatie en optimalisering van de kwaliteit van de Website en van de aangeboden Diensten of soortgelijke diensten;
 • opzet van commerciële of direct-marketingacties zoals beschreven in punt 8.

Omdat jouw mening belangrijk is voor ons, zullen we Je vragen stellen over je ervaring met je wagen. Met deze waardevolle informatie kunnen we nog beter voldoen aan je verwachtingen en onze dienstverlening optimaliseren.

Omdat we graag altijd over jouw bijgewerkte gegevens willen beschikken, bieden we Je in al onze berichten (mails, brieven) de mogelijkheid om eventuele wijzigingen te melden. Zo kunnen we conform de voorwaarden van onze verbintenis blijven communiceren.

Het kan gebeuren dat we, tijdens je bezoek op onze website, bepaalde niet-persoonlijke gegevens automatisch opslaan, zoals welke webbrowser of computer Je gebruikt. Deze inlichtingen laten ons echter niet toe Je te identificeren en dienen enkel om je bezoek vlotter te laten verlopen of om statistieken bij te houden.

Wanneer je onze website bezoekt, kunnen we heel uitzonderlijk informatie (cookies) op je harde schijf plaatsen. Cookies maken het mogelijk om de website beter af te stemmen op je wensen of voorkeuren tijdens je volgende bezoek.

De meeste webbrowsers bieden de mogelijkheid om cookies van je harde schijf te verwijderen, ze te blokkeren of te vragen om ze telkens aan te kondigen alvorens ze op de harde schijf geplaatst worden. Meer uitleg en instructies hieromtrent vind Je in het informatiescherm van je webbrowser.

 

5. Bewaartermijn van gegevens

Peugeot Belux bewaart de persoonlijke gegevens van zijn Gebruikers zolang als nodig is voor het verwezenlijken van de doeleinden (zie punt 4).

Peugeot Belux mag ook persoonlijke gegevens van de uitgeschreven Gebruikers verder behouden, inclusief de correspondentie of vragen voor bijstand gericht aan Peugeot Belux, om te kunnen antwoorden op alle vragen of klachten die tot Peugeot Belux zouden gericht zijn, en om te voldoen aan de geldende wetgeving, met name op fiscaal gebied.

 

6. Jouw rechten

Volgens de 'Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens', heb Je de volgende rechten:

 • Recht op informatie : welke zijn de doeleinden (zie lager) en wie verwerkt de gegevens.

 • Recht op toegang en controle: Je kan ten alle tijde toegang krijgen tot de gegevens die Peugeot over Jou heeft, of nakijken of Je in de database van Peugeot staat. Stuur ons deze aanvraag a.u.b. per post zodat we je met zekerheid kunnen identificeren (vermeld je naam, voornaam, volledig adres en chassisnummer). Zo hebben we de garantie dat enkel Jij toegang hebt tot je gegevens.

 • Recht op verzet: Je kan Je ten alle tijde verzetten tegen het gebruik van je gegevens door Peugeot en zijn actieve partners (Peugeot Finance, Peugeot Assistance, Peugeot Verzekeringen) door ons je aanvraag per post te sturen.

 • Recht op schrapping en/of verbetering: Je kan ons ten alle tijde per post meedelen welke verbeteringen in Jouw gegevens moeten aangebracht worden en indien nodig verzoeken om je persoonlijke gegevens te schrappen.

 • Recht op beperking van de verwerking: Je kan de beperking van de verwerking van je gegevens vragen, wanneer Je bezwaar gemaakt hebt tegen de verwerking, wanneer Je de juistheid van de gegevens betwist, wanneer Je van oordeel bent dat de verwerking onrechtmatig is.

 • Recht op overdraagbaarheid: Je hebt het recht de persoonsgegevens te verkrijgen die Je ons hebt verstrekt en Je kan ons ook vragen deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Je kan bovengenoemde rechten uitoefenen door ons een schriftelijk verzoek te sturen naar:

Peugeot België - Luxemburg N.V.
Afdeling Reclame & CRM - Privacy
Avenue de Finlande 4-8
B-1420 Braine l'Alleud

 

7. Veiligheid

Peugeot Belux nam aangepaste maatregelen opdat de servers die de persoonlijke gegevens hosten, in de mate van het mogelijke het volgende verhinderen:

 • onbevoegde toegang tot of wijziging van deze gegevens;

 • ongepast gebruik of bekendmaking van deze gegevens;

 • illegale vernietiging of toevallig verlies van deze gegevens.

In dit opzicht zijn de werknemers van Peugeot Belux die toegang hebben tot deze gegevens onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht. Peugeot Belux kan echter, ondanks de genomen beveiligingsmaatregelen, geenszins aansprakelijk worden gesteld voor ontvreemding van deze gegevens door een derde partij.

 

8. Direct marketing

De persoonlijke gegevens zullen niet gebruikt worden voor direct marketing-doeleinden voor producten of diensten waarvoor de Gebruiker zich niet heeft ingeschreven, tenzij de Gebruiker vooraf expliciete toestemming gaf door het aankruisen van de hiervoor voorziene vakjes ('opt-in').

Indien de Gebruiker zijn akkoord gaf voor het gebruik van deze gegevens voor direct marketing-doeleinden, behoudt deze het recht om zich op elk ogenblik te verzetten, gratis en op eenvoudig verzoek, tegen zulk gebruik

 

9. Cookies

Deze informatie verwijst naar het gebruik van 'cookies' op alle webpagina's die toegankelijk zijn onder de domeinnaam www.peugeot.be (hierna 'Onze Websitse' genoemd).

WAT ZIJN COOKIES?

De Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) definieert een 'cookie' (metabestand) als een informatiebundel die gebruikt wordt bij een communicatie en die niet uitsluitend deel uitmaakt van de inhoud van de communicatie, maar die gegevens bevat over de context of de inhoud van de communicatie (ontwerp van aanbeveling uit eigen beweging betreffende het gebruik van cookies CO-AR-2012-004).

Deze informatie wordt in het algemeen opgeslagen op je computer in een eenvoudig tekstbestand waartoe een server toegang heeft en zo de gegevens kan lezen en registreren.

Het tekstbestand bevat een aantal gegevens, met name:

 • de naam van de server die het geschreven heeft;

 • meestal een login in de vorm van een uniek nummer;

 • eventueel een vervaldatum.

Deze cookies bevatten in geen geval persoonsgegevens.

Een cookie is verplicht gekoppeld aan één unieke domeinnaam (die van de server die het cookie heeft geplaatst) zodat enkel diezelfde server het op verzoek kan openen.

Onze Websites zijn voorzien van een cookiesysteem. Wanneer de Gebruiker onze Websites bezoekt, krijgt hij een melding dat er automatisch cookies kunnen geplaatst worden.

Cookies zijn bestanden die naar de harde schijf van de Gebruikers worden gestuurd om het surfen op onze Websites vlotter te laten verlopen, om bezoekstatistieken mogelijk te maken, of om gepersonaliseerde reclame te plaatsen, op basis van het surfgedrag van de Gebruiker.

 

De Gebruiker kan cookies blokkeren door de instellingen van zijn webbrowser aan te passen.

DE VERSCHILLENDE SOORTEN COOKIES DIE WE GEBRUIKEN

De cookies op onze Websites worden op verschillende manieren gebruikt:

 1. Anonieme cookies om de bezoekfrequentie en het gebruik van de online diensten te meten

Statistiekcookies worden gebruikt om de bezoeken aan onze Websites te meten (het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die de Gebruikers eraan besteden, links waarop wordt geklikt, ...). Het doel van deze cookies is onze Websites voortdurend te verbeteren, om ze af te stemmen op de behoeften van de Gebruikers.

Cookies voor bezoekmetingen zijn volledig anoniem en kunnen in geen geval gebruikt worden om de Gebruiker van onze Websites te identificeren of persoonlijke gegevens te verzamelen (bv. naam, IP-adres, enz.).

     2. Cookies om verbindingsgegevens op te slaan

Op sommige van Onze Websites kan Je Je aanmelden en identificatie-elementen invoeren (bv. je klantaccount op MyPeugeot.be.). Onze Websites gebruiken cookies om, bijvoorbeeld, je account te of je toegang tot een bepaalde dienst te onthouden

     3. Third-party cookies op andere websites

De meeste internetreclame van Peugeot staat op websites van derden en wordt geïmplementeerd door een zogenaamde derde partij (bv. een reclameregie). Deze derden gebruiken hun eigen cookies om te analyseren hoeveel personen een banneradvertentie hebben gezien en/of erop hebben geklikt. Deze cookies geplaatst door derden vallen onder het cookiebeleid van de bedrijven die ze plaatsen. Wij hebben geen toegang tot deze cookies en kunnen ze ook niet aanmaken

     4. Third-party cookies op Onze Websites

Peugeot Belux gebruikt nog andere cookies van derden om het parcours van de Gebruiker op Onze Websites na te gaan en, indien nodig, bijvoorbeeld een catalogus- of proefritaanvraag voor te stellen. Deze cookies worden door ons of door onze technische dienstverleners verzonden om het webverkeer naar en op de verschillende contents en rubrieken van onze website te meten, en zo te evalueren hoe deze beter georganiseerd kunnen worden. Deze cookies maken het ook mogelijk om, indien nodig, navigatieproblemen te detecteren en zo het gebruiksgemak van onze diensten te verbeteren. Deze cookies genereren uitsluitend anonieme statistieken en bezoekersvolumes, zonder persoonsgegevens te verzamelen. Deze cookies zullen ook gebruikt worden om Onze Websites te personaliseren op basis van de anonieme gegevens verzameld via onze Peugeot-websites. De levensduur van deze cookies voor meting van het webverkeer is niet langer dan 90 dagen.

Indien Je niet wil dat we gegevens verzamelen met third-party cookies van Krux, kan Je deze uitschakelen op http://www.youronlinechoices.com.

     5. Flash cookies

Onze Websites maken gebruik van Adobe Flash Player om een deel van onze content weer te geven. Om je gebruikerservaring te verbeteren en Je bepaalde functionaliteiten te kunnen bieden, worden er 'local shared object' cookies (of 'flash cookies') gebruikt. Deze flash cookies mogen niet beheerd worden op niveau van je webbrowser maar wel via de software van Adobe Flash Player™.

Op de Adobe-website vind je meer uitleg over de gebruikte cookies: http://www.adobe.com/products/flashplayer/security.

    6. Reclame-cookies

Cookies worden in een specifieke map op je computer opgeslagen. Afhankelijk van de webpagina's die Je bezoekt, kunnen ze de volgende informatie bevatten:

 • de webpagina's die Je recent hebt bezocht;
 • de producten waarin Je geïnteresseerd bent;
 • de systeemgegevens (taal, land, besturingssysteem, browser, enz.) om de weergave tijdens je volgende bezoek op Onze Websites te optimaliseren.

De gepersonaliseerde Peugeot-reclame:

Dankzij de 'CentralTag'-service, waarvoor Peugeot de opdracht geeft, kunnen de Gebruikers gepersonaliseerde reclame ontvangen naargelang hun laatste browserhandelingen (getoonde interesse voor een voertuig tijdens een bezoek aan één van onze volgende websites: www.peugeot.be, http://nl.peugeot.be/configureer/ of http://www.webstore.peugeot.be/.

Aangezien CentralTag lid is van het NAI (Network Advertising Initiative), kan Je Je ook afmelden via http://www.networkadvertising.org/

Bezoek de website http://www.youronlinechoices.com/ voor meer uitleg over op surfgedrag-gebaseerde online-reclame en mogelijkheden om deze reclame van andere ondernemingen die lid zijn van het IAB te blokkeren.
Zal ik nog reclame ontvangen wanneer ik het programma sluit?
Ja, de reclame blijft verschijnen, maar zal niet langer gebaseerd zijn op je interessegebieden.

     7. Klacht bij toezichthoudende autoriteit

We wijzen de Gebruiker erop dat hij het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

     8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De geldigheid, interpretatie en uitvoering van het Privacy- & Cookiebeleid zijn onderworpen aan het Belgisch recht en vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Nijvel.

Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en uitvoering van het Privacy- & Cookiebeleid wordt uitsluitend geregeld door het Belgisch recht.